Volumanalyser er ofte oversett, både når det gjelder normal daytrading og shorthandel. Ved å følge med på trender i volumet kan du få viktig informasjon som kan hjelpe deg å finne falske signaler slik at du kan lage mer presise analyser.

shorthandel

Volumanalyser

Dersom du har fulgt med på aksjer som omsettes på lave volumer vet du at en liten økning i volumet kan gi store utslag i kursen. Dette er en av grunnene til at tradere ofte søker seg mot aksjer som har en viss omsetning. Ved å gjøre det kan du unngå likviditetsrisiko. For vanlige tradere er likviditetsrisiko mindre viktig siden disse traderne ofte har små posisjoner, slik at det ikke blir vanskelig å selge ut aksjene. Det er også andre gode grunner til å følge med på volumutviklingen. Dersom en aksje stiger på økende volum er dette et bull signal. Faller derimot en aksje på stort volum er dette negativt. Aksjer som derimot stiger på lavere volum sees gjerne på som negativt. Dette er fordi man tolker at markedet har mistet troen på videre oppgang og at aksjen begynner å få en riktig prising.

Volumanalyse og shorting

Når det gjelder shorting er det selvsagt signaler om negativitet som er mest interessant, men bullsignaler fra volumanalyser kan også gi viktig informasjon om når det kan være på tide å dekke inn shorthandelen. Samtidig kan signaler på stigende kurser indikere om det er potensiale for shorttrading. Volumanalysen kan også med stor fordel brukes sammen med tekniske formasjoner. Har man formasjoner med lavt volum vil dette ofte være et signal om at formasjonen gir falske kjøps- eller salgssignaler.

Tradertrender

Det siste innen trading er automatiske analyser, og dette har også fått innpass på volumanalyser. eToro har etablert en indikator som kalles tradertrender, og denne gir informasjon om endring av etterspørsel i aksjen fra tradere. Dette er et viktig hjelpemiddel som lar deg enkelt vurdere om de tekniske formasjonene, trendene eller støtte og motstandsnivåene har stor sjanse for å holde stikk, eller om det er falske signaler.