Tekniske trender er viktig innen teknisk analyse. Disse trendene sier noe om kursutviklingen på lengre sikt. Når man kjenner til den langsiktige trenden kan det være til stor hjelp for å gi bedre avkastning.

shorthandel

Tekniske trender

Det er flere ulike måter å finne tekniske trender på. Den mest utbredte er vanskelig å avgjøre hvilken er, men det står nok mellom å bruke støtte og motstandsnivåer, eller glidende gjennomsnitt. Det finnes også andre verktøy som for eksempel den tekniske indikatoren MACD. Når det gjelder shorthandel er det selvsagt fallende trender som står i fokus. Men, man kan få gode tradingmuligheter ved å kjenne til hvilke muligheter som kan oppstå ved brudd på stigende trender, eller hvordan man kan utnytte en trading range.

Når du bruker teknisk støtte og motstand for å finne tekniske trender ser du etter kursbevegelser hvor du har enten tre bunner som alle er høyere enn hverandre. Disse er igjen adskilt av to topper som settes på høyere kurser. Motsatt vil det være for en fallende trend. Her har du tre bunner som settes på lavere nivåer, og to topper som settes på lavere nivåer. Trading rangen finnes når du har tre bunner på en horisontal linje og to topper på en horisontal linje.

Når et gjelder å finne trender ved bruk av glidende gjennomsnitt er det ganske enkelt. Normalt brukes det to glidende gjennomsnitt på 50 dager og 200 dager. I en fallende trend vil 50-dagers gjennomsnitt bevege seg på undersiden av 200-dagers gjennomsnitt. I en stigende trend vil 50-dagers gjennomsnitt bevege seg på oversiden av 200-dagers gjennomsnitt. Du finner ikke trading ranger ved bruk av glidende gjennomsnitt, men ved å bruker perioder med færre dager for glidende gjennomsnitt kan du finne kortsiktige trender som kan trades.

Fallende trend

Når det gjelder shorting og fallende trender er det selvsagt mer langsiktige posisjoner som gjelder. Gode inngangsnivåer for short kan være når kursen vender ned fra motstandsnivået i trendtaket. Ofte kan nivåene rundt dette motstandsnivået gi store utslag i kursen.

Stigende trend

Normalt er shorting i en stigende trend noe man søker å unngå. Men, det kan gi gode muligheter for shorting dersom du følger med på aksjekurser som er i stigende trender. Alle trender blir før eller siden brutt, og når kursen bryter ut av en stigende trend vil dette kunne gi en god inngangskurs for shorthandel.

Trading range

Et sidelengs marked er noe de fleste investorer skyr, ofte uten noen god grunn. I denne typen marked har du et støttenivå som kan gi gode kjøpskurser og selvsagt også motsatt, et motstandsnivå som kan gi gode kurser for shorthandel.