Det finnes et stort utvalg av tekniske indikatorer som er viktige å kjenne til dersom du trader aksjer eller deriver med shorthandel. Brukt sammen med annen teknisk analyse kan du luke bort falske signaler og få veldig presise analyser.

shorthandel

Tekniske indikatorer

Tekniske indikatorer omfatter mange ulike verktøy til tekniske analyse. Hva de forskjellige indikatorene forsøker å fange opp varierer. Du finner nemlig tekniske indikatorer som finner trender, volatilitet eller om en aksje er overkjøpt oversolgt.

tekniske indikatorer jpm bollinger bånd tekniske indekser

Bollinger bånd

Bollinger Bånd er en teknisk indikator som søker å fange opp volatilitet i markedet. Indkatoren består av et 21-dagers glidende gjennomsnitt og to bånd som beveger seg under og over gjennomsnittet. Avstanden mellom gjennomsnittet og båndene er to standardavvik. Dersom båndene er langt fra gjennomsnittet kan det ventes mindre volatilitet i aksjekursen, mens liten avstand betyr at man kan vente seg mer volatilitet og flere muligheter for trading.

Moving average convergence/divergence

Moving average convergence/divergence

Moving average convergence/divergence er en teknisk indikator som brukes til å finne tekniske trender. MACD regnes ut ved å trekke 26 dagers eksponensielt glidende gjennomsnitt fra 12 dagers eksponensielt glidende gjennomsnitt. Deretter legges en signallinje på topp. Denne regnes ut fra 9 dagers eksponensielt glidende gjennomsnitt. Dersom du ser etter muligheter for short handel bør du se etter brudd ned gjennom 0-linjen. I tillegg vil en crossover hvor den svarte MACD linjen falle under signallinjen være et salgssignal.

jpm parabolic sar

Parabolic SAR

Parabolic SAR er en teknisk indikator som finner både trend og gir salgssignaler og kjøpssignaler. Når det etableres prikker over kurslinjen vil dette være et salgssignal som gir mulighet for shorting. I perioder hvor aksjekursen beveger seg sidelengs kan det gis mange falske signaler. For å unngå disse brukes Parabolic SAR ofte sammen med glidende gjennomsnitt og ADX.

jpm rate of change

Rate of Change

Rate of Change brukes til å finne momentum og trend i en aksjekurs. Indikatoren blir ofte brukt for å finne bobler i markedet, noe som gjør den veldig anvendelig dersom du shorter aksjer. En sterk stigning i RoC blir ansett som et signal på at aksjen kan være overkjøpt og at det er sannsynlig med et kursfall. Verdier over 50 % blir også tolket som at en boble er sannsynlig.

jpm rsi

Relative Strength Index

Realtive Strength Index er en av de mest brukte indeksene innen teknisk analyse og viser om kursen er oversolgt eller overkjøpt. En verdi over 70 blir sett på som et signal på at aksjen er overkjøpt og at det er sannsynlig mer kursfall. En verdi under 30 er derimot sett på som et tegn på at aksjen er oversolgt at at kursstigning kan ventes.

jpm wma

Weighted Moving Average

Glidende gjennomsnitt brukes til å finne trender og kan også gi salgssignaler eller kjøpssignaler. Det brukes normalt et kort gjennomsnitt på 50 dager og et langt gjennomsnitt på 200 dager. Når det korte gjennomsnittet bryter opp gjennom det lange gjennomsnittet etter et kursfall blir dette ansett som et trendskifte og kursstigning er ventet. Motsatt vil du få salgssignal dersom det korte gjennomsnittet bryter ned gjennom det lange gjennomsnittet etter en periode med kursstigning. Her vil kursfall være sannsynlig og det gir muligheter for shorting.

Bruk av tekniske indikatorer

Tekniske indikatorer gir tradere mye viktig informasjon om alt fra volatilitet, momentum, trend og kjøps eller salgssignaler. Tilnærmingen til tekniske indikatorer ved shorting er motsatt fra tilfeller der disse brukes til å finne potensielle longposisjoner. Mange tekniske indikatorer kan gi salgssignaler på samme måte som kjøpssignaler, og som shorter er du ute etter salgssignalene.