Tekniske formasjoner kan gi viktig informasjon om forventet kursutvikling. Siden disse også kan gi kjøpssignaler og salgssignaler er de viktige å følge med på når du driver med shorthandel.

shorthandel

Tekniske formasjoner

Tekniske formasjoner er noe av de viktigste innen teknisk analyse. Ofte er formasjonene tydelige, noe som gjør at de er forholdsvis enkle å oppdage når du kjenner til de forskjellige tekniske formasjonene. Det er mange forskjellige tekniske formasjoner, slik at det kan være smart å ha et oppslagsverk om tekniske formasjoner lett tilgjengelig hvor du kan finne mer informasjon om de forskjellige formasjonene.

Dobbel topp og dobbel bunn

Dobbel topp og dobbel bunn er noen av de mest kjente vendeformasjonene. At de er vendeformasjoner betyr at det er sannsynlig med et trendskifte når du finner disse i chartet til en aksjekurs. En dobbel toppformasjon kjennetegnes ved at det er to topper i kursen som har tilnærmet like støtte og motstandsnivåer. Når du finner denne formasjonen vil det være sannsynlig at den stigende trenden er ferdig og at det kan ventes fall i kursen fremover. Dette vil selvsagt kunne tolkes som et salgssignal og gi muligheter for shorthandel. For en dobbel bunnformasjon vil det være motsatt, her har du to bunner hvor støtte og motstandsnivåer er på tilnærmet like nivåer, og dette er derimot et kjøpssignal.

Trippel topp og trippel bunn

Trippel topp og trippel bunnformasjoner er langt mindre kjent enn de doble formasjonene. Likevel er de viktige å kjenne til siden disse også indikerer at et trendskifte kan være sannsynlig. Formasjonene finnes på samme måte som de doble formasjonene, men her har du tre topper eller bunner som dannes mellom et tilnærmet horisontalt støtte og motstandsnivå.

Hode skulder formasjoner

Det finnes to ulike hode skulder formasjoner. Det er den vanlige hode skulder formasjonen og omvendt hode skulder formasjon. Selve formasjonen minner om trippel topp og trippel bunnformasjoner, men for hode skulderformasjoner er den midterste toppen eller bunnen satt på enten et høyere eller lavere nivå enn skuldrene. Hode skulder formasjoner er også forholdsvis vanlige noe som gjør at de er svært viktige. Som vendeformasjoner gir de også viktige salgssignaler eller kjøpssignaler.

Triangler, flagg og vimpler

Når det gjelder triangelformasjoner, flaggformasjoner og vimpelformasjoner kan ting bli mer komplisert. Her finner du nemlig både fortsettende formasjoner og vendeformasjoner, i tillegg til formasjoner som ikke indikerer noen videre kursutvikling før man har et etablert brudd. Vi kan anbefale videre lesning om disse formasjonene på Aksjeskolen.

Bruk av tekniske formasjoner til shorting

Det er først og fremst salgssignaler som er nyttige når det gjelder tekniske formasjoner og shorthandel. Men, kjøpssignaler fra vendeformasjoner kan også gi nyttig informasjon om at det er på tide å sikre gevinst på shorthandler etter en lengre fallende trend. Fortsettende formasjoner kan også gi viktige signaler om at det kan være fornuftig å beholde posisjoner fremfor å gjennomføre handler.