Teknisk analyse er et nyttig verktøy når det gjelder shorthandel. Det eneste man må gjøre er å tenke annerledes når det gjelder tilnærmingen til teknisk støtte og motstand.

shorthandel

Støtte og motstand

For å kunne lære seg teknisk analyse må man ha en god forståelse av teknisk støtte og motstand siden disse er det mest grunnleggende. Vi finner tekniske støtte og motstand i både trender og formasjoner. Samtidig gir de viktig informasjon som kjøps eller salgssignaler. Når det gjelder kjøps og salgssignaler fra støtte eller motstand så er dette definert med et etablert brudd. Et etablert brudd får vi når aksjekursen beveger seg på oppsiden eller nedsiden av motstanden eller støtten med et helt candlestick. Det vil si at aksjekursen må både starte og avslutte på motsatt side av støtten eller motstanden.

Støtte og motstand kan virke søkt når man hører om det for første gang. Men, det er en sterk logikk bak det hele. Teknisk analyse forsøker som kjent å fange opp markedets oppfatning av om en aksjekurs er billig eller dyr. La oss tenke oss at en aksje blir ansett som billig ved 5 kr. Det vil føre til at flere investorer ønsker å kjøpe denne aksjen, noe som gir kjøpspress og økt pris. Det vil si at ved 5 kr kan det bli etablert et støttenivå. Motsatt er det dersom investorene mener aksjen er dyr ved 5 kr. Her vil det bli salgspress på grunn av gevinstsikring. Salgspresset vil føre til lavere aksjekurs og man har etablert en motstand.

støtte og motstand


Teknisk støtte i Goog aksjekursen. Legg merke til at dette også er et psykologisk støttenivå på 1000 USD.

Tekniske støtter

Tekniske støtter kan som nevnt oppstå på kursnivåer hvor investorene i markedet finner aksjekursen billig. Dette støttenivået blir definert som et område hvor aksjekursen har snudd kursutvikling minst to ganger tidligere. Ofte vil man tenke på dette som områder hvor kursen har snudd opp fra tidligere. Men, det er også teknisk støtte fra tidligere motstandsnivåer. Det betyr at man kan få teknisk støtte fra både tidligere topper og bunner. Tekniske støttenivåer hvor man får et etablert brudd kan være potensielt gode shorthandler.

teknisk motstand jpm


Teknisk motstand som JPM aksjekursen ikke klarte å bryte. Dette kan gi gode muligheter for shorting.

Tekniske motstander

Tekniske motstander fungerer motsatt av tekniske støtter. Dette er områder hvor kursen vil ha vansker med å stige videre. Disse områdene kan komme fra både tidligere bunner og topper, akkurat som for tekniske støtter. Fra et trading perspektiv hvor man skal shorte kan motstander som aksjekursen ikke klarer å etablere et brudd på være interessante nivåer å inngå shortposisjoner.

Psykologisk støtte og motstand

Psykologisk støtte og motstand er ofte ikke så tungt vektlagt innenfor trading, men det er viktig å kjenne til. Psykologiske støtter og motstander finnes der hvor aksjekursen har et rundt tall. Ofte finner vi disse rundt nivåer som 1 kr, 5 kr, 10 kr, 20 kr, 50 kr, 100 kr og så videre. Man får som regel ikke veldig sterke signaler fra disse nivåene, men det kan være verdt å være obs på disse, da det kan komme store kursutslag etter etablerte brudd.

Shorting og teknisk analyse

Shorting er som kjent ikke den mest utbredte handelsformen, men med god kjennskap til teknisk analyse er dette noe som kan hjelpe deg med å lage en bedre aksjeportefølje og utnytte flere muligheter som oppstår i aksjemarkedet. Ofte har vi hatt aksjer som har vært inne i lengre stigende trender og som har hatt et brudd på støttenivået, noe som indikerer at svakere utvikling er sannsynlig. Det fører igjen til at vi sikrer gevinst og ikke tenker så mye mer på den aksjen lengre. Men, det kan faktisk være litt dumt. Dersom aksjen utvikler en fallende trend vil det kunne gitt god avkastning dersom vi solgte ut long-posisjonene og inngikk en short handel.