Shorting gir mange muligheter, men samtidig medfører det risiko. Selv med risiko er det en handelsmetode man bør kjenne til dersom man trader aksjer, råvarer, indekser eller valuta. Shorting kan virke komplisert, men med et eksempel på shorting i praksis vil du få en god forståelse av hvordan dette fungerer.

shorthandel

Shorting

Å shorte betyr kort og godt at du selger en aksje, råvare, indeks eller valuta du ikke eier. Finansinstrumentet låner du fra en investor som er villig til å låne dette bort til deg slik at du kan gjennomføre en shorthandel. Når du har fått lånt dette kan du selge det, og dersom prisen faller har du mulighet til å dekke inn shorten ved å kjøpe finansinstrumentet til en lavere pris. Du beholder selvsagt overskuddet du fikk ved å selge finansinstrumentet til en høyere pris enn hva du solgte det for. Dersom prisen stiger vil du måtte kjøpe finansinstrumentet tilbake for en høyere pris enn hva du solgte det for. Dette vil gi deg et tap på din shortposisjon.

Shorting i praksis

Som nevnt er shorting komplisert, men shorting i praksis kan gi deg en god forståelse av hvordan dette virker. La oss si at du tror aksjekursen på A skal falle. Dette har du kommet frem til ved hjelp av teknisk aksjeanalyse. Du velger å shorte A aksjen og låner derfor aksjer verdt 50 000 kr. Disse aksjene selger du i markedet og du mottar 50 000 kr for de. Nå kan kursen i hovedsak bevege seg i to retninger, og hvilken retning avgjør om du vil tjene eller tape penger på din shorthandel.

Kursen faller

Aksjekursen til A klarte ikke å bryte den tekniske motstanden, og derfor faller kursen 10%. Nå beveger kursen seg rundt et støttenivå, og du synes derfor det er på tide å dekker inn shorten. For å dekke inn shorthandelen må du kjøpe aksjene i markedet, slik at du kan levere de tilbake til utlåner. Nå koster aksjene 10% mindre, og du trenger derfor bare å betale 45 000 kr for det samme antallet aksjer. Det betyr at du har fått en fortjeneste på 5 000 kr.

Kursen stiger

Når du shorter en aksje, vedder du på kursfall. Det medfører at dersom kursen stiger vil du bli påført et tap. La oss si at A aksjen klarte å bryte ut av den tekniske motstanden og stiger med 10%. Kursstigningen har medført at det har blitt etablert en stigende trend, og det gjør at du synes det er på tide å ta tapet før det blir for stort. For å dekkeshorthandelen inn må du akkurat som i forrige eksempel kjøpe aksjene tilbake slik at du kan levere det til utlåner. Siden de nå er 10% dyrere må du betale 55 000 kr. Det gir deg et tap på 5 000 kr.

Risiko ved shorthandel

En aksjekurs kan aldri falle mer enn 100%, men den kan stige uendelig mange prosent. Når du kjøper en aksje vil det bety at du teoretisk kan tjene uendelig mye penger på den, og du kan ikke tape mer en det du kjøpte aksjene for. Når du shorter blir dette risikoforholdet motsatt. Du kan tjene maksimalt 100% gitt at kursen faller i 0. Motsatt kan den stige uendelig, og jo mer aksjen stiger når du er short, jo mer taper du. At du har mulighet for ubegrenset tap ved shorting gjør det viktig å ha en tradingstrategi som kan hjelpe deg med å håndtere risiko. En metode du kan bruke for å begrense risiko er å bruke stop loss. Dette er en automatisk handel som blir gjennomført dersom aksjekursen når et visst nivå. Ved å bruke dette kan du begrense hvor mye du taper dersom kursen skulle stige.

Shorthandel med CFD

CFD er et sammensatt produkt som gjør at man får tilgang til shorting av et stort utvalg av finansinstrumenter. Selve gjennomføringen av shorting gjøres ganske enkelt ved å trykke på Selg, i stedet for Kjøp. eToro er en av verdens største markedsplasser for CFD trading, og her finner du CFD for aksjer på Oslo Børs, sammen med aksjer og indekser fra alle de største børsene i verden. Du kan også shorte råvarer og valuta. Når du åpner konto på eToro får du tilgang til et tradingprogram som du kan bruke til teknisk analyse, programmet har også gratis realtidskurser og nyhetsoppdateringer. Som kunde på eToro får du også tilgang til analyser på aksjer, indekser, råvarer og valuta fra noen av de største meglerhusene i verden, uten kostnad. Følg disse stegene for å åpne din tradingkonto gratis.

  • Gå til etoro.com
  • Åpne en gratis CFD tradingkonto
  • Short aksjer, indekser, råvarer eller valuta

eToro er en multiasset-plattform som tilbyr investering i aksjer og kryptovaluta, i tillegg til trading med CFD. CFD er kompliserte instrumenter og har en høy risiko for tap av penger på grunn av høy belåning. 67 % av retailinvestorer taper penger når de trader CFD med denne tilbyderen. Du bør vurdere om du forstår hvordan CFD fungerer og om du er i stand til å håndtere denne risikoen.