Shorthandel betyr å selge en aksje eller et annet finansielt instrument man ikke eier for å kunne få avkastning fra fallende kurser. For daytradere gir dette mange tradingmuligheter i markedet for aksjer, indekser, råvarer og valuta.

  • Anbefalt nettmegler
  • Shorting med CFD
  • Aksjer, indekser, råvarer, valuta, krypto
  • Lav spread

76 % av retailinvestorer taper penger når de trader CFD med denne tilbyderen. Du bør vurdere om du er i stand til å håndtere denne risikoen.

Shorthandel

Shorthandel kan gi mange muligheter til å utnytte svingninger i markedet, samtidig er det forbundet med stor risiko siden man satser på kursnedgang. Dersom aksjen du har shortet vil dette kunne i teorien gi et ubegrenset tap siden det ikke er noen begrensning for hvor mye en aksje kan stige. Likvel kan shorting brukt riktig være til stor hjelp for daytradere. Det kan til og med gi en bedre risikoprofil på en portefølje dersom det blir brukt riktig.

Shorting av aksjer

Det er først og fremst shorting av aksjer de aller fleste kjenner til, men det finnes knapt begrensninger for hva man kan shorte i dag. Shorting av aksjer betyr at du låner en aksje som du så selger i markedet. Dersom aksjekursen faller vil du ha mulighet til å kjøpe aksjen tilbake til en lavere pris, noe som fører til at du sitter igjen med en fortjeneste som tilsvarer differansen mellom hva du solgte aksjene for og hva du kjøpte de tilbake for. For å kunne gjennomføre shorting av aksjer er du avhengig av å finne aksjonærer som er villige til å låne bort aksjene sine. Det kan være vanskelig, men det finnes løsninger på dette.

Shorting av indekser

Shorting av indekser som for eksempel Oslo Børs hovedindeks OSEBX er forsåvidt enkelt å gjennomføre. Det finner flere finansinstitusjoner som tilbyr handel i ETFer for shorting av indekser. Likevel er det godt kjent at det er store forvaltningsgebyrer på disse, og det kommer spesielt godt frem i perioder hvor det er mye volatilitet i markedet. Det er også spesielt i de periodene at shorting av indekser er interessant. Det gjør at ETFer ikke er den beste løsningen, selv om det kanskje er den enkleste.

Shorting av valuta

Dersom man trader valuta er det ingen vei utenom shorting. Valuta handles med valutakryss, det har den tekniske implikasjonen at du må shorte en valuta mens du går long en annen. De vanligste valutaskryssene er EURUSD, USDJPY, EURCHF og USDCHF. De tre første bokstavene indikerer valutaen som er longposisjonen i valutakrysset, mens de tre siste indikerer hvilken valuta som er short i valutakrysset.

Shorting av råvarer

Råvarer er mye brukt i trading og for norske daytradere er det spesielt olje og gass som gjelder. Flere av de største selskapene på Oslo Børs har inntekter fra direkte salg av disse, eller inntekter som blir indirekte påvirket av oljeprisen ved at de leverer varer og tjenester til oljeselskap. Dette gjør at mange daytradere følger kursen på olje og gass tett. Her kan man nemlig finne perioder hvor aksjekursen har korrelert dårlig med for eksempel oljeprisen. Da oppstår det muligheter man kan trade på, enten ved å shorte råvarer eller aksjer.

Shorting av kryptovaluta

Kryptovaluta handles som vanlige valutakryss, men tilgangen til shorting av kryptovaluta er ofte dårlig. Men det finnes muligheter dersom man kan handle CFD. På de fleste kryptobørsene er kryptovaluta notert i USD, men det finnes også noen markedsplasser som lar deg shorte ulike kryptovaluta mot hverandre eller mot EUR.

Shorthandel med CFD

CFDer eller Contracts for Difference er en kontrakt som lar deg trade et underliggende finansinstrument uten å eie dette. Siden det er et sammensatt produkt, ofte på futures, gir det deg også mulighet til shorthandel av de aller fleste finansinstrumenter, uten å måtte for eksempel finne aksjer som er tilgjengelig til utlån. Det gjør at du like enkelt kan åpne en shortposisjon, som du åpner en long posisjon. Dette er en av de store fordelene som daytradere setter pris på. Samtidig gir CFD deg tilgang til aksjer, indekser, råvarer og valuta over hele verden. Noe som er en fordel siden det ofte oppstår gode tradingmuligheter i forbindelse med store nyheter rundt om i verden. Kostnadene forbundet med CFD trading er også lave, noe som er viktig dersom du har stor aktivitet i markedet.